Intra in cont
Nu ai cont?
Creeaza cont
Categorii
Cadouri tematica primavara 1-8 Martie Cadouri de Paste Promotionale 1 iunie Promotionale de vara Promotionale ECO Promotionale WOW Textile Promotionale CSR Office Umbrele Genti & Calatorie Vezi mai multe
Termeni si conditii

Site administrat de – SC GO MEDIA SRL

Numele companiei: SC GO MEDIA SRL
Adresa companiei: Str. M. Eminescu, nr. 4/1, Lugoj, Jud. Timis
Adresa de email: [email protected]
Număr de telefon de contact: 0723 236107
Codul fiscal: RO16306821
Numărul de înregistrare în registrul comerţului: J35/964/2004

In cadrul acestor Termeni si Conditii Generale urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:


Client: orice persoana fizică sau juridică care comanda Produse de la Vanzator si/sau cu care Vanzatorul discuta sau negociaza incheierea unui Contract;

Defect: orice defect, eroare a Produselor in raport cu Caracteristicile Tehnice precum si orice alta functionare necorespunzatoare a Produselor;

Termen de livrare: termenul la care Produsele trebuie livrate, dupa cum se stabileste in de comun acord in functie de tipul comenzii daca are sau nu personalizare; Termenul de livrare pentru produsele fara personalizare este de obicei cel afisat pe site;

Vanzator: Administratorul acestui site, Go Media SRL, cu datele de identificare prezentate mai sus;

Cont: secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii.

Site: domeniul www.go-media.ro si subdomeniile acestuia.

Comanda: un document electronic care exprimă intenția Cumpărătorului ca prin intermediul Site-ului să achiziționeze Bunuri și Servicii oferite pe Site.

Bunuri și Servicii: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vanzator, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract: reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Vânzător, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plati agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Produse: un contract de catre sau in contul Vanzatorului, precum si orice servicii ce urmeaza a fi prestate de Vanzator, inclusiv consultanta si expresii creative;

Specificatie/Caracteristici Tehnice: descrierea Produselor comandate de Client, ce sunt mentionate sau la care se face referire in Comanda sau Contract.

Aplicabilitate

Definițiile din această secțiune sunt aplicabile tuturor documentelor publicate pe Site.
Prin utilizarea acestui Site vă exprimați acordul asupra condițiilor de utilizare specificate.
Prin înregistrarea unei adrese de email și a unei parole și autentificarea cu acestea pe Site confirmați acordul cu aceste condiții de utilizare, inclusiv asupra serviciilor care sunt condiționate de autentificarea pe Site. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, părăsiți site-ul și nu realizați înregistrarea adresei de email, nu realizați autentificarea în aplicație și nu încărcați date în aplicație.
Cu exceptia cazurilor in care se stabileste altfel, in scris, acesti Termeni si Conditii Generale se aplica tuturor ofertelor si preturilor Vanzatorului si tututor contractelor incheiate intre Vanzator si Client.

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își deruleaza operațiunile comerciale. Înregistrarea unei comenzi pe site se poate face numai sub condiția ca utilizatorul să deschidă un Cont pentru site.
După plasarea comenzii Cumpărătorul va primi o comunicare, prin email privind înregistrarea comenzii.
Contractul se va considera încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii. Notificarea de expediere a comenzii va conține principalele elemente ale obligațiilor contractuale (în principal, dar fără a se limita la acestea, descrierea bunurilor, număr de comandă, data de livrare, mijloc de livrare, preț și ale costuri adiționale, modul de exercitare a dreptului de retragere din contract).
Documentele și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție.
Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărei persoane care deține un Cont.
Pentru motive justificate Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care considera că în baza conduitei sau a activității Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. Cumpărătorul se poate adresa Vânzătorului la adresele furnizate pe Site, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate.
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături. În pasul următor va alege modul de plată din opțiunile indicate expres. Deși Vânzătorul face cele mai bune eforturi ca informația privind stocurile disponibile să fie actuală, adăugarea unui bun în coșul de cumpărături nu înseamnă că acesta este disponibil. În cazul În care unele produse comandate de catre Client printr-o comanda efectuată cu plata efectuată în avans (prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plata cu cardul) nu mai sunt disponibile pe stoc sau nu mai pot fi realizate la comandă din motive independente de www.go-media.ro și/sau Go Media S.R.L., Vanzatorul va informa Clientul asupra acestui fapt imediat ce cunoaste indisponibilitatea și va dispune rambursarea sumelor achitate în avans în termen de maxim 14 zile de la notificarea clientului.
La comenzile “personalizate”, Clientul poate comunica cu Vanzatorul prin serviciul de chat pus la dispoziție la fiecare Produs unde sunt disponibile astfel de comenzi, pentru a afla în ce măsura se pot face măsurile și/sau personalizările cerute. Comanda finala va fi confirmată, pentru aceste servicii. Atunci când prețurile sunt stabilite în cadrul unei acțiuni promoționale sau alte situații speciale acest lucru va fi menționat și va fi arătată perioada de timp pentru care aceste prețuri sunt valabile.
Pentru finalizarea comenzii Cumpărătorul trebuie să acționeze butonul de comandă disponibil pentru acest scop.
Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Totuși, Cumpărătorul poate corecta datele personale sau alte date introduse de către acesta, fără a putea modifica produsele comandate, până la momentul în care Comanda va fi considerată procesată (gata de expediere) de către Cumpărător și însoțită de această mențiune în pagina de internet cu informații despre starea comenzii.
Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului în scopul onorării comenzii.
Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresată Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:
- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plătii electronice;
- invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat în cazul plății electronice;
- datele furnizate de către Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.
Cumpărătorul nu poate efectua modificarea comenzii dacă aceasta a fost deja achitată prin ordin de plată sau plată on-line.
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locul indicat în Comandă (înțelegând prin livrare semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).
Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door, prin serviciile societății de curierat Fan Courier/Cargus.
Termenul de livrare este indicat pentru fiecare produs în parte. Pentru comenzile “personalizate” termenele de livrare sunt indicative; clientul va comunica cu magazinul prin serviciul de chat pus la dispoziție la fiecare Produs unde sunt disponibile astfel de comenzi, pentru a se stabili un termen de livrare. Confirmarea comenzii va include și termenul de livrare astfel agreat.
În cazul în care sunt comandate mai multe produse, termenul de livrare va fi considerat termenul de livrare pentru produsul cu termenul de livrare cel mai îndepărtat.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Factura va fi emisă în format electronic. Datele din factură nu pot fi corectate după ce comanda figurează ca fiind procesată Cumpărătorul asumându-și responsabilitatea pentru datele transmise.
Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României. Comenzile care trebuie livrate în afara teritoriului României, vor fi acceptate numai după confirmarea unui mijloc de livrare și de plată, precum și termen de livrare, stabilite de comun acord între Vânzător și Cumpărător.
Cumpărătorul poate exercita în 14 zile de la data recepționării bunurilor dreptul de retragere conform condițiilor expuse în secțiunea privind . Dreptul de retragere prevăzut la alineatul următor se aplică doar consumatorilor – persoane fizice, în acord cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34/2014.
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
Prin crearea și utilizarea Contului, Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Vânzător, aceștia fiind opozabili Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site.
Prezentul Contract este supus legii române. Litigiile vor fi soluționate de către instanțele române competente. În situația în care nu există o normă imperativă care să dispună altfel, competența va aparține instanțelor competente din Municipiul București.

Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în Eur și nu includ T.V.A. si sunt indicative. Clientul va plăti prețul în lei (RON), la cursul de schimb RON-EUR din data emiterii facturii. Prețul total calculat în lei va fi afișat în formularul de Comandă.
În situația în care Cumpărătorul ar fi ținut să plătească costurile expediției, Cumpărătorul va primi informații privind costurile legate de expediere, înainte de a confirma Comanda. În cazul în care costul de expediere nu poate fi determinat la momentul comenzii, Cumpărătorul va primi cel puțin informații privind factorii obiectivi în funcție de care se va determina costul expedierii, și o estimare a costului. Costul expediției în străinătate se stabilește prin convenție între Cumpărător și Vânzător, convenție încheiată prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție de platforma www.go-media.ro.
În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plata sunt specificate în fiecare Comandă.
Cumpărătorul are posibilitatea să folosească următoarele opțiuni de de plată:
- ordin de plată înainte, fila CEC sau BO avalizat
- plată cu mijloace de plată electronice (card),
- ramburs (pentru comenzi mai mici de 5000 lei - TVA inclus)
- numerar sau cu cardul la sediu

Următoarele reguli se aplică la utilizarea mijloacelor de plată:
- pentru comenzi în valoare mai mare de 5000 lei, plata ramburs nu este disponibilă.
- pentru comenzi “personalizate”, plata ramburs poate fi limitată conform condițiilor stabilite pentru fiecare produs în parte,
- pentru comenzi pentru care este necesară livrarea în străinătate plata prin ordin de plată sau on-line este preferată de Vânzător.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii.
Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute, precum şi chitanța pentru orice plăți în numerar aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului și prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.
Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.
Pentru orice erori de facturare vă rugăm să contactați la email [email protected], sau numerele de telefon 0723 236107
Datele cardului de plată ale Cumpărătorului nu vor fi accesibile Vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către Vânzător. Aceste date sunt disponibile numai către procesatorul de plăți integrat în Site, către instituția de autorizare a Tranzacției.
Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este MobilPay
În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului său, sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.
Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale). Cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea parolei către terți.

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără să fie necesară invocarea unui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.
Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui bun sau renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
- ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
- ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la https://www.go-media.ro/formular-retragere.
În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (patrusprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
- pentru Comenzile achitate cu card online - prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
- pentru Comenzile achitate prin ordin de plată – prin restituire în contul din care s-a făcut plata;
- pentru Comenzile achitate cu ramburs/Card bancar- prin virament bancar.
Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile.
Potrivit OUG nr. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
- contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
- furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
- furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărator sau personalizate în mod clar;
- furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
- furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;
- furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
- furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vânzătorul nu le poate controla;
- contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afară celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
- furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
- furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
- furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
Excepțiile arătate mai sus se aplică în principal Produselor a căror comandă este plasată cu mențiunea „personalizat”.
În situația în care bunul este înapoiat de Cumpărător deteriorat, cu excepția uzurii normale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a reține suma corespunzătoare reducerii valorii bunului ca urmare a deteriorării.
În cazul în care Produsul este returnat Cumpărătorul răspunde pentru deteriorarea produsului pe perioada transportului, exceptând cazul în care a optat să predea produsul către curierul indicat de către Vânzător/Administratorul site-ului.

Produsele vândute prin intermediul platformei Go-Media, se bucură de garanție conform legislației în vigoare.
Toate produsele sunt vândute însoțite de certificate de garanție.
În cazul în care produsul livrat nu este însoțit de un certificat de garanție, vă rugăm să ne contactați la [email protected] pentru a vă expedia un astfel de certificat.
În cazul unei defecțiuni urmați instrucțiunile din certificatul de garanție privind modul în care produsul poate fi reparat sau schimbat.
În cazul în care prin certificatul de garanție nu se prevede altfel sunt disponibile următoarele opțiuni pentru Cumpărător:
- în cazul unui produs ce poate fi reparat: produsul va fi reparat sau va fi schimbat la alegerea Clientului,
- în cazul unui produs ce nu poate fi reparat: produsul va fi schimbat fără costuri suplimentare,
- dacă nu există opțiunea de a fi reparat sau schimbat: Clientului i se va rambursa suma.
Prevederile de mai sus nu aduc atingere dreptului de retragere al clientului.

Conținutul website-ului www.go-media.ro este protejat de legile naționale și internaționale de copyright și marcă înregistrată. Este interzisă copierea, reproducerea, republicarea, afișarea, transmiterea sau distribuirea în orice mod a materialelor aflate pe website-ul www.go-media.ro fără acordul sau invitația administratorului.
În special nu este permisă copierea, modificarea sau expunerea numelor, logo-urilor, textului sau imaginilor grafice ale website-ului www.go-media.ro în orice mod în afara cazului existenței unei permisiuni în scris din partea administratorului.
De asemenea, nu este permisă redistribuirea paginilor website-ului folosind tehnica de” framing” fără existența unei permisiuni clare în scris sau modificarea sau folosirea paginilor, textului, imaginilor sau conținutului website-ului fără acordul administratorului.
Atunci când în cadrul site-ului sunt utilizate mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți acest lucru este menționat.

Prin înregistrarea ca utilizator al site-lui următoarele reguli vor fi urmate în privința oricăror materiale (text, fotografii, video, etc.)
- Să se folosească un limbaj civilizat, neofensator pentru alte persoane.
- Să nu promoveze violența, discriminarea, sau alte comportamente ilegale sau antisociale.
- Să se asigure că conținutul publicat este încadrat corect la categoria corespunzătoare.
- Să se asigure că informațiile sunt corecte, realiste, neînșelătoare și că sunt respectate drepturile unor terți, precum dreptul de autor, dreptul asupra mărcii, drepturi de licență, dreptul la viață privată.
- Să nu facă publice date personale, precum nume de persoane însoțite de adrese, numere de telefon, adrese de email, etc.
- Să nu înscrie informații sau link-uri către site-uri comerciale, sau publicitate comercială.
În cazul în care aceste reguli sunt încălcate conținutul provenit de la utilizatori va fi îndepărtat de către administratorul site-ului, fără nicio notificare către utilizator.